Kandidater 2018

1. Tommy Fogelberg Folkhögskolelärare, med stort intresse för politik & samhällsfrågor, idrott och läsning. Koll på kommunens ekonomi och att leverera en välfärd för alla är viktigt.

2. Gitte Jutvik Guterstam Lärare med miljöfokus. Jag ser Trosa som en möjligheternas kommun. När vi bygger och planerar ska det vara rätt för boende, besökare och för klimatet. Gillar samarbeten och ordet lagom.

3. Anna Wirmark Miljöekonom och socialpedagog. Jag vill att kommunen ska planera för en hållbar framtid med miljöhänsyn och lägre ekonomiskt risktagande där kommunens skulder minskas.

4. Joakim Engqvist Controller på Scanias forskningsavdelning. Brinner för skolfrågorna och hur vi i Trosa kan minska våra barngrupper i både skolan och förskolan.

5. Eva Nordlöf Politik är att vilja och att prioritera! Vi har råd med en arbetstidsförkortning för personal inom hemtjänst och Vård & Omsorg- 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön!

6. Torleif Malm Jordbruksarbetare, biologilärare och marinbiolog. Jag vill arbeta med det lokala jordbrukets villkor och bygga ett reningsverk som kan bidra med både förnyelsebar energi och ren jordbruksnäring.

________________________________________________________________________________________________________________

Vår lista till valet till kommunfullmäktige 9 september.

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv