Företrädare

Våra representanter i kommunfullmäktige och nämnder mandatperioden 2014-2018

Gitte Jutvik

Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ordförande i Vänsterpartiet Trosa

 

Tommy Fogelberg

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen., v. ordf. i Planutskottet

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa

 

Anna Wirmark

Ersättare i Kommunfullmäktige

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa

 

Eva Nordlöf

Ersättare i Humanistiska nämnden

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa

 

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv