Fullmäktige & nämnder

Våra representanter i kommunfullmäktige och nämnder mandatperioden 2014-2018

Tommy Fogelbergtommy svv
Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen

Vice ordförande Planutskottet.

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa.

Anna Wirmark
Ersättare i Kommunfullmäktige

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa

Gitte Jutvik
Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ordförande i Vänsterpartiet Trosa

Per Carleson
Ersättare i Kultur- & Fritidsnämnden

Eva Nordlöf
Ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i Humanistiska nämnden

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa

 

 

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv