Studiecirkel om kommunens översiktsplan

Studiecirkel om kommunens översiktsplan

Gör Trosa ännu bättre!

Välkomna till studiecirkel om kommunens översiktsplan!
Översiktsplanen är kommunens främsta dokument för utvecklingen i kommunen framöver. Initiativet till studiecirkeln kommer från mig, Gitte Jutvik Guterstam som under förra mandatperioden satt med som förtroendevald för TrosaRadkalerna (nuvarande Vänsterpartiet) i kommunens planutskott. Vi var några som redan från början efterlyste större delaktighet och en omvärldsanalys innan den nya översiktsplanen formulerades. Riktigt så blev det inte. Nu passar vi på att ta tag i den processen i samband med vårens remissrunda. Även om Vänsterpartiet arragerar cirkeln är, givetvis alla som tycker att samhällsfrågor är viktiga välkomna.
Det blir fyra träffar. Första och andra träffen är redan planerade fullt ut. För träffarna tre och fyra är programmet mer öppet i nuläget. Det blir inläsning och uppdrag mellan våra träffarna i den omfattning vi själva. Målet är att studiecirkeln ska ge generera tankar och förslag som vi återkopplar till företrädare för kommunen. Upptryckta översiktsplaner får ni vid andra träffen. Innan dess får ni en digital variant som kan komma att ändras något. Meddela mailadress så skickar jag
Förslag på områden där vi gräver djupare
Östersjön; Reningsverk, strandskydd som naggas i kanten, ökad båtturism.
Trivsam för boende och besökare; ekologisk o trivsamt.
Smarta lösningar och livsstil; omvärldsspaning

Samtliga träffar äger rum på kvällarna, 19-21.
27.1     Översiktsplanen; bakgrund och beslutsgång.
Intresseinventering och justering av program för träffarna.
Plan för inläsning och fortsatta träffar. (Stenhallen, Hedebyskolan, Vagnhärad)
12.2     Besök av Linda Axelsson, planchef i kommunen om ÖP arbetet. Vi pratar ekologisk och social hållbarhet och gör en övning. (Kommunhuset västra sidan, gult hus)
2.3    Omvärldsspaning. Hur tar vi våra synpunkter vidare? (Stenhallen, Hedebyskolan, Vagnhärad)
14.4    Sammanställning av våra synpunkter. (Biblioteket Trosa)
Missar ni en träff är det bra om ni ringer mig för snabb uppdatering.
Inga kostnader. Vi ordnar te/kaffe och kex till varje träff.

Anmälan och frågor till Gitte Jutvik Guterstam gjut[email protected], 0705-217319

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv