Månadsarkiv: oktober 2015

Gittes anteckningar från samhällsbyggnadsnämnden 150908

Samhällsbyggnadsnämnd 150908

Info om Riksintresse för kulturmiljö. 55% av Sveriges yta har riksintresse. Ny lagstiftning är på g. Beröm till Trosa för ÖP arbetet. I Sörmland finns 59 miljöer. I Trosa är det: Trosaåns dalgång, Thureholm, Trosa, Hartsö-Ringsö. Fastighetsverket erbjöd att köpa Thureholm för 15-20 år sedan men man tackade nej .

Presentation av Patrik från Nykvarn, där han jobbade som planarkitekt. Även ARKEN arkitekter.

 

Frågor på g

– Transformatorstation vid infarten till Trosa. Ägs av Vattenfall.

– Tumlaren, färgsättning av två nya hus.

– Vreten, mitt i Åda golfbana.

 

Ärende 6.     Fagerhult 2:212 i Vagnhärad. En förskola ligger där idag. Detaljplan med två nya hus, ett tre och ett fyra våningar.

Varför inte fler fastigheter? Vilken är parkeringsnorm? Området bör att man kan ha en låg p-norm.

Varför ska man a en avgränsande häck som minskar kontakt med omgivande områden.

Sid 7 under rubriken Värme. Förnybara energikällor ska utnyttjas.

 

Ärende 7.     Släppet har en funktion. Det är en genväg för gående. Gående sparar 3-5 min på genvägen. Släppet tillgängliggör dessutom marken, en fin, bergig lekyta väster om Kajutagatan. Vem äger knallen? Släppet är bra och ska städas upp av de som använder den samt av markägaren till parkmarken. Miljö, hälsa och barnperspektiv.

Nämnden: Släppet säljs. Större eftertanke då det gäller att planera släpp.

 

Ärende 8.                   Fundera över stor eller liten bokstav på Emils lund.

 

Ärende 11.     Strandskyddsdispens för sjöbod med trädäck. Sjöbodar har inte trädäck. Det passar på marina i Trosa hamn men inte på Bokö. Ok för sjöbod men inte för trädäck.

Nämnden: Trädäcket finns redan.

 

Ordförande Tomas Landskog bjöd på söta hemodlade druvor.

Gittes anteckningar från samhällsbyggnadsnämnden 151006

Samhällsbyggnadsnämnden 151006

Daniel är borta jag tjänstgör.

Samtal om Boverkets utbildning för politiker. Generellt bra men oklart om Boverkets uppdrag kontra andra myndigheters uppdrag. Risk för stuprör!

”Bygglovs-Peter” öppnar för möjlighet att vara med på samråd.

Info från stadsarkitekten. Inte lika mycket bygglov. Huset korsningen V. Långgatan-Borgargatan anses mögelskadat. Hulting inblandade.

Lagnö, snyggt! 18 lägenheter på g

Ärende 3.    Svartviksgård på Edanö. Ny detaljplan. Man önskar delar en stor, unik tomt i 2-3 tomter. 100m strandskydd gäller. Strandskyddet är släkt på stora delar av Edanö. Komplicerat med strandskyddet i detta ärende.

Ärende 4.     Kvartalsrapport. Lugnt i ekonomi. Många bostadsanpassningar. Fler bränder än vanligt.

Gick igenom måluppfyllelse. Bara en röd plopp.

KF har tagit översiktsplanen politisk enighet. ???

Jag har synpunkter på texten under Hållbar utveckling. Vad vill man kommunicera?

Samhällsbyggnadskontorer ser över texten under Hållbar utveckling.

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv