Gittes anteckningar från samhällsbyggnadsnämnden 151006

Samhällsbyggnadsnämnden 151006

Daniel är borta jag tjänstgör.

Samtal om Boverkets utbildning för politiker. Generellt bra men oklart om Boverkets uppdrag kontra andra myndigheters uppdrag. Risk för stuprör!

”Bygglovs-Peter” öppnar för möjlighet att vara med på samråd.

Info från stadsarkitekten. Inte lika mycket bygglov. Huset korsningen V. Långgatan-Borgargatan anses mögelskadat. Hulting inblandade.

Lagnö, snyggt! 18 lägenheter på g

Ärende 3.    Svartviksgård på Edanö. Ny detaljplan. Man önskar delar en stor, unik tomt i 2-3 tomter. 100m strandskydd gäller. Strandskyddet är släkt på stora delar av Edanö. Komplicerat med strandskyddet i detta ärende.

Ärende 4.     Kvartalsrapport. Lugnt i ekonomi. Många bostadsanpassningar. Fler bränder än vanligt.

Gick igenom måluppfyllelse. Bara en röd plopp.

KF har tagit översiktsplanen politisk enighet. ???

Jag har synpunkter på texten under Hållbar utveckling. Vad vill man kommunicera?

Samhällsbyggnadskontorer ser över texten under Hållbar utveckling.

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv