Gittes antecknignar KF161130

KF 161130

Några anteckningar från kvällen

 

 

 1. Information om resultatet från undersökningen Hållbart Medarbetar

Engagemang (HME) (Muntlig information från personalchef Torbjörn Unnebäck)

Det är SKL som gjort enkäten. Samma enkät görs av många andra kommuner.

93% svarade. Maria (MP) frågade om hur undersökningen görs.

 

 1. Revidering av budget 2017 för Trosa kommun

Debatt innan Daniel (M), AnnSofie (S), Bertil (SD) om invandingen, Maria (MP), Tommy (V), Ann-Sofie (S), Daniel (M), Emma Kock (M) gjorde bra inlägg i flyktingfrågan, Maria (MP), Bertil (SD), Tommy (V). Mycket prat om välfärdsmiljonerna 5 milj. för Trosas del. Om låneskuld. Infart Trosa syns inte i budget. Diskussion om invandringen initierad av Bertil M.

 

 1. Uttag av exploateringsersättning samt övergripande exploateringsekonomi för Infart västra Trosa

Ordförande påpekade att det var finansieringsmodellen som skulle debatteras. Daniel om samfinansieringsmodellen. Häftig diskussion där många aspekter togs upp av många. Votering där ingen bröt partilinjen. MP och V lämnar in reservation. Tommy och jag var uppe och gav våra perspektiv. Mitt inlägg finns här nedan.

 

 1. Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) medarbetarenkät

AnnSofie yrkar att personalens arbetsvillkor fördjupas. Daniel tackar personalen och vill ta frågan med fackliga representanter.

 

 1. Frågor

AnnSofie frågar Lena Izos om Kulturskolan när vi nu får statsbidrag på 250 000kr. Svar KulturFritids.

 

Annika (S) frågar om kommunens engagemang i Koompanjon för att stödja kollektiva och sociala lösningar. Daniel svarar Nej. Kommunen har redan varit med och ser andra lösningar.

 

 1. Svar på motion om E-petition KF 2015/32

Inlämnad av Maria, Tommy och AnnSofie. Daniel svarar Nej. Maria: När medborgarna mailar saknas något. Medborgarförslag har man också avslagit. AnnSofie: Nu har vi försökt allt för att öka dialogen med medborgarna, framförallt yngre. Per (S) framhåller vikten av medborgardialog och jämför med USA och Brexit. Tommy ser också vikten och möjligheterna. Tar Sörmland Nyheters läsarröstning som exempel. Anna (V) berättar ett exempel från Uppsala. Daniel tycker att medborgarna redan är nöjda. Bra om vi kan öka info om kanalerna. Bertil tycker frågan ligger i linje med SDs valmanifest. Robin (MP) jämför Trosa med USA båda har ett Vita Huset, dock har USA e-petition.

 

 1. Anmälan av inkomna motioner.

Översyn av av omsorgsbudget inlämnad av S och V.

 

 

 

Gittes inlägg i debatten, fråga 8

Klimatfel

Inte läge för den här typen av samhällsplanering. Kommunens planer med utspridd bebyggelse sker i konflikt med globalt, nationellt och lokalt arbete med minskad klimatpåverkan. Just utsläpp från personbilar är Trosas sämsta gren. Sörmlands värsting med 803 mil/person. Den rankinglistan visas inte gärna.

SNV, miljömål klimat.

 

Beslutsprocessen

Är det samhällsplanering? Vi tar beslut om delar utan att sätta det i ett sammanhang. Annars bollas frågan mellan politik, tjänstepersoner och medborgare i en fastställd demokratisk process.

 

I samma område som vi nu planerar en väg finns fler ambitioner som nu hindras: Klimatambitioner. Hunga strövområde med ambitioner om reservatsbildning. Exploatering vid anslutningen till väg 218. Nytt reningsverk.

 

 1. Varför har Infart Västra Trosa aldrig fått en beslutsprocess där helheten belysts?

 

Smäckbron

Argumenten har växlat. Framkomligheten på Smäckbron var först huvudargumentet. Fel 3200 år 2011, 4400-5600, år 2040 En ökning på mer än 50%. Det är ett tag sedan

 1. Stämmer siffrorna? Har ni andra siffror? Vilka?

Trafikverkets reviderade samrådshandling från 2012

 

Finansiellt Moment 22.

Nu behövs 670 fastigheter för att finansiera kommunens kontantinsats för vägen, 60% av runt 150 milj. Vägen byggs för husen, husen byggs för vägen.

 1. I prislappen är kostander för markinköp medräknad? I så fall med hur mycket?

 

 • Bromsa planerna, lägg projektet Infart Västra Trosa i malpåsen. Se helheten i området och ta fram en fördjupad översiktsplan.

 

 • Nu när vi har tumme Trafikverket Bygg och förbättra en väg som är kass – Stensundsvägen.

 

 

 

 

 

 

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv