Gittes anteckningar från Kommunfullmäktige 25 april 2018

Kommunfullmäktige 180425

Ärende 5. Årsredovisning.

Kommunens årsredovisning, en snygg PR upplaga

Fejk news och Polerade fakta

Starkt bokslut säger Daniel men det du säger är lika polerat som jag sett i årsredovisningen under Hållbar utveckling är polerat. Jag läser att CO2 utsläppen minskat per invånare. Bra, men..!?

Vi får inte läsa att klimatpåverkan från fordonstrafiken är vårt stora problem i Trosa kommun. Att vi åker bil längst i Sörmland. Att vi på två år ska minska klimatpåverkan väldigt, väldigt mycket för att nå nationella mål fram till 2020.

I Ekoutskottets redovisning finns inga initiativ under rubriken Framtid.

Var kan jag läsa om svårigheter, utmaningar?

Jag läser vidare. Men ingenstans hittar jag några initiativ som kommer Ekoutskottets dystra redovisning om minskad övergödning och minskad klimatpåverkan till undsättning. Utom en liten ljusning från samhällsbyggnadsnämnden som skriver om framtagande av ny mark för verksamheter. Bra, förhoppningsvis företag som anställer folk som kan jobba nära och slippa pendling. Ekoutskottet kan inte göra jobbet för att nå mål om minskad övergödning och minskad klimatpåverkan.

Jag finner att årsredovisningen innehåller;

  1. Polerade nyheter som ska göra det lätt att förstå vad allianspolitik/Moderatpolitik är bra på. Inte redovisning av både vad man är bra på och vad man inte lyckas med.
  2. Att man saknar konkreta initiativ vad det gäller miljö – över och under ytan samt energi och klimat.

 

  • Är målet att hålla kommuninvånarna nöjda, lite slöa?

 

  • Är det kanske mer i redovisningen som polerats på liknande sätt?

Skärpning! Vi i Trosa, måste följa upp och redovisa miljö och klimatarbetet på ett mer ärligt sätt. Vi måste vara mer kreativa, samarbeta mer – ta miljö och klimatarbetet mer seriöst. Det är inte Ekoutskottet som ska göra jobbet. Det är alla nämnder, bolag. Det gäller att stimulera företag, utveckla samarbeten.

Annars kommer några av Bangladesh 170 miljoner invånare hit för att ta varenda alliansmedlem och fler i denna församling till tigermat och Östersjöns dy kommer att välla upp över strandpromenader och glasskiosker.

 

Ärende 9. Revidering av regler för föreningsbidrag

Synpunkt:Punkt 5 i regelverket bör kompletteras med att. Föreningen ska redovisa hur man under året arbetat med ökad integration och minskad klimatpåverkan och energianvändning.

Efter samtal med Tommy Setzman avaktar vi till hösten då föreningsreglementet ska revideras.

 

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv