Fullmäktige & nämnder

Våra representanter i kommunfullmäktige och nämnder mandatperioden 2014-2018

tommy svv

Tommy Fogelberg

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, Vice ordförande Planutskottet.

Ordförande Vänsterpartiet Trosa.

 

 

Anna Wirmark

Ersättare i Kommunfullmäktige.

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa.

 

 

Stig Karlsson

Ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i Humanistiska nämnden.

 

 

Gitte Jutvik

Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa.