Trosapolitik

Gittes rapport från sista kommunfullmäktige gångna mandatperioden

KF 141008

Sista KF med gamla gänget.

Fokus framtid – Om flyktigmottagande och integration.

Information från Länsstyrelsen

 • Svårt med bostad, bra arbetsmarknad i Trosa
 • 22 personer har flyttat till Trosa, fem av dom har varit kvotflyktigar, utsedda av UNHCR
 • Asylsökande, hittills i år 60 000.
 • Flest kommer från Syrien.
 • 500 bor kvar på anläggningsboenden i Sörmland pga. bostadsbrist. Vissa väntar 6 mån med att lotsas in i samhället.
 • Trosa har tecknat överenskommelse för 30 personer. 25 pers. har tagits emot
 • Nästa år behövs 926 platser i Sörmland.
 • Efter 2 år ska man vara självförsörjande. Men det är bara 20-30%.
 • Andelen personer i arbetsför ålder minskar under kommande 10år. Invandringen är positiv och behövs.

Bertil SD hade synpunkter på skillnaden mellan kvotflykting och asylsökande. Han framför sina synpunkter på ett så ilsket sätt. Det är också en fråga hur man uttrycker sig om man vill vinna gehör för sina åsikter.

Ärende 6. Detaljplan Överåda 3:54

Tomas Landskog förklarade dilemmat rörande exploateringen på ett bra sätt. Detaljplanen här få väldigt stora konsekvenser för boende med gamla arrendeavtal.

 • Idag 45 hus som ska växa med 25 hus.
 • Ca. 30 hushåll är arrendehus och här kommer många förändringar.
 • Inget kommunalt VA, inga kommunala vägar
 • Planen är att kommunen tar ansvar för en genomfartsväg.

Övriga frågor gick till beslut utan kommentarer.

Inger Alvinger höll sitt avskedstal. Därefter trevligt snack o alldeles för stor räkmacka.

Klart slut för KF med det här gänget!

Ersättar Gitte

Våra lokala valaffscher!

Detta galleri innehåller 6 bilder.

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv