Företrädare

Våra representanter i kommunfullmäktige och nämnder mandatperioden 2014-2018

Gitte Jutvik

Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

Ordförande i Vänsterpartiet Trosa.

 

Tommy Fogelberg

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen.

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa.

 

Anna Wirmark

Ersättare i Kommunfullmäktige.

Styrelseledamot i Vänsterpartiet Trosa.

 

Eva Nordlöf

Ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i Humanistiska nämnden.