Förbifart Trosa

 

Vi säger nej till Förbifart Trosa!
Vi har konsekvent och tydligt motsatt oss projektet, dels i våra yttranden till Trafikverket, dels i remissvar i samband med tidigare Översiktsplaner mm.

Här kan Du läsa dels våra två yttranden, dels Gitte Jutviks anförande i Kommunfullmäktige i juni 2014.

 

Samrådsyttrande ett till Trafikverket

Samrådsyttrande nr två till Trafikverket

Inlägg i KF 140618

Röstförklaring i KF 150421 kring detaljplan för Smedstorp & Förbifarten

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv