Våra grundtankar & hushållsutskick

En rättvis och hållbar kommun

En röst på Vänsterpartiet i Trosa är en röst för en mer rättvis och hållbar kommun, där alla får del av vår gemensamma välfärd!

Vi vill prioritera insatser för ungdomar. Vi vill att skolpengen ska fördelas efter behov. Sverige har nya och bra läroplaner. Nu gäller det att lärare får vara lärare och ges tid för planering och undervisning

Vi tar långsiktigt ekonomiskt ansvar.

De senaste årens ekonomiska lättsinne har lett till att kommunen nu är en av Sveriges mest belånade. För att inte riskera att framtidens Trosabor får stora skattehöjningar eller att den lokala välfärden urholkas dramatisk är det dags att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar.

Vi vill stärka upphandlingsfunktionen i kommunen, och normalisera politikernas arvoden.

Vi anser att Trosa ska bli en bättre arbetsgivare för dem som ger omsorg till våra barn, gamla och sjuka. Utifrån både ett folkhälso-och jämställdhetsmål vill vi prova sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vård och omsorg. Det är viktigt att erbjuda heltidstjänster utan delade turer!

Helhetslösningar för miljö och bostäder

Trosa har goda förutsättningar för nytänkande vad det gäller kretslopp. Vänsterpartiet vill under mandatperioden börja planera för ett nytt reningsverk kopplat till innovativa lösningar kring biobränsle och odling.

Vi säger nej till förbifart Trosa! Förbifarten är dyr och Trafikverkets förstudie slarvigt gjord. En ny väg hotar inte bara friluftsområdet mellan Vagnhärad och Trosa utan försvårar att nå viktiga mål för klimat och miljö. Förbifart Trosa och utspridd bebyggelse krockar med allt vad hållbar utveckling heter. En mer förtätad bebyggelse ger både sociala och ekologiska vinster.

Vi behöver fler hyresrätter och alternativ till att bygga och bo. När kommunen växer ska planeringen ske med hänsyn till miljö och sociala åtaganden. Trobo är en viktig del i den valfriheten och är inte till salu!

Det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt mellan kommundelarna. Vi vill utreda gratis kollektivtrafik och digitala tjänster för samåkning.

Lägg Din röst på Vänsterpartiet den 14 september!

Välkommen som medlem!
Välkommen som medlem!
Följ oss på facebook!
Arkiv